Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn copie legitimatie veilig per email verzenden?

In verband met eisen van De Nederlandsche Bank (DNB) vraagt Brainpoint bij het huren van een pinautomaat om de copie paspoort of rijbewijs van elke klant. Aangezien het om privacy gevoelige informatie gaat, vragen klanten ons soms hoe de copie legitimatie op een zo veilig mogelijke manier per email kan worden verzonden. De Rijksoverheid geeft daarvoor de volgende tips:

Schrijf op de kopie dat het een kopie is. Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. Streep uw burgerservicenummer door in het document. Ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Bijvoorbeeld de bank of uw huisarts.

Nadere informatie vindt U desgewenst op de website van de overheid via de volgende link
Terug naar Veel gestelde vragen